Disclaimer, voorwaarden en cookies

Disclaimer en algemene voorwaarden

Juni 2014

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Deze website bevat links naar websites van derden en wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites of producten van derden.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Supermarkt aanbiedingen pagina: We zijn niet verbonden met de supermarkten en nemen geen aansprakelijkheid voor de aangeboden aanbiedingen van de supermarkten. De getoonde logos zijn uiteraard het intellectuele eigendom van de respectievelijke supermarkten. Op eerste aanvraag zullen we een logo verwijderen van onze site.

Privacyverklaring en reacties

Wij respecteren de privacy van de gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij ons verschaffen strikt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Wij behouden ons het recht om reacties te verwijderen indien wij deze als ongepast, in de breedste zin van het woord, beschouwen. Hieronder vallen ook off-topic reacties of reclames. Reacties kunnen zonder opgaaf van redenen worden verwijderd.

Intellectueel eigendom

Bij het toevoegen van recepten en of beeldmateriaal stemt U ermee in dat U geen inbreuk heeft gemaakt op het intellectuele eigendom van derden. U vrijwaart budgetgerecht.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van de website.

Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen of achterlaten van recepten en/ of of beeldmateriaal budgetgerecht.nl, je aan budgetgerecht.nl een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om deze gegevens – inclusief de door jou opgegeven naam – te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden te bewerken en openbaar te maken in welke media dan ook en voor welke doeleinden dan ook. Voor zover mogelijk doe je hierbij afstand van je persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.

Je stemt ermee in dat de gegevens die je via de website ter beschikking stelt gebruikt worden door andere gebruikers van budgetgerecht.nl. Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen van recepten en beeldmateriaal aan , je aan iedere gebruiker van de website een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de recepten en beeldmateriaal  te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan.  budgetgerecht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van gebruikers van  budgetgerecht.nl van deze gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. Budgetgerecht.nl adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Cookies

Deze site maakt gebruik van de volgende cookies:

Performance cookies

Performance cookies, ook wel analytics cookies genoemd, verzamelen informatie over uw gebruik van de site en helpen ons het functioneren ervan te verbeteren. Zo vertellen performance cookies ons welke pagina’s van de website het meest worden bezocht en hoe het algemene gebruik van de site eruitziet, welke problemen u bij het gebruik van de site ondervindt en of onze reclames doeltreffend zijn.

Wil je de google analytics blokkeren ga dan naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Targeting- of advertentiecookies

Wij en onze dienstverleners kunnen targeting- of advertentiecookies gebruiken om advertenties te plaatsen waarvan wij denken dat deze relevanter voor u en uw interesses zijn. Zo kunnen we targeting- of advertentiecookies gebruiken om het aantal keer dat u dezelfde reclame-uiting op onze site ziet te beperken en de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te meten. Deze cookies onthouden wat u op de site hebt bekeken. Wij kunnen deze informatie delen met andere organisaties, zoals adverteerders.

Targeting- en advertentiecookies op deze site zijn:

Google adsense

Klik hier om te kijken hoe u deze kunt blokkeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/